راهنمابلاگ

مشاوران توسعه فردی

ترتیب براساس:

امتیاز مشاور

بیشترین هزینه

کم‌ترین هزینه

۱ مشاور

کوچ بهبود عملکرد فردی و کسب و کار دارای تایید صلاحیت از فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF دارای 10 سال تجربه فعالیت در حوزه توسعه کسب و کارهای جدید دارای تجربه توسعه کسب و کار با تمرکز بر شبکه‌های اجتماعی توسعه کسب و کار با تمرکز بر مدیریت و توسعه فردی.

تلفنی
۱۳۰۰۰
تصویری
۱۳۰۰۰
حضوری
۱۶۵۰۰