راهنمابلاگ

مشاوران توسعه فردی

ترتیب براساس:

امتیاز مشاور

بیشترین هزینه

کم‌ترین هزینه

۳ مشاور

محبوبه مظاهری، مشاور منابع انسانی و کوچینگ شغلی، مسلط به مباحث توسعه فردی و شغلی، آشنا به سایر حوزه‌های منابع انسانی

تلفنی
۱۰۰۰۰
تصویری
۱۲۰۰۰
حضوری
۱۵۰۰۰

کوچ بهبود عملکرد فردی و کسب و کار دارای تایید صلاحیت از فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF دارای 10 سال تجربه فعالیت در حوزه توسعه کسب و کارهای جدید دارای تجربه توسعه کسب و کار با تمرکز بر شبکه‌های اجتماعی توسعه کسب و کار با تمرکز بر مدیریت و توسعه فردی.

تلفنی
۱۳۰۰۰
تصویری
۱۳۰۰۰
حضوری
۱۶۵۰۰

گواهینامه‌های سطح 1 و 2 کوچینگ حرفه‌ای از آکادمی بین المللی FCA انگلستان گواهی نامه کارگاه کوچینگ از آکادمی بین المللی impact آمریکا نویسنده کتاب حرفه‌ای سخن بگویید با مقدمه‌ای از David Beckett مدرس سخنرانی، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی و کوچینگ فردی نگارش بیش از 20 مقاله در حوزه سخنرانی و مهارت‌های ارتباطی دارنده گواهینامه Mastery Course از موسسه بین المللی IQS انگلستان دارنده گواهینامه مدیریت زندگی از موسسه بین المللی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب ویلیام گلسر مربی و مشاور تعدادی از مدیران دولتی و غیر دولتی برگزاری چندین دوره آموزشی حضوری و غیرحضوری کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

تلفنی
۵۰۰۰
تصویری
۵۰۰۰
حضوری
۵۰۰۰