راهنمابلاگ

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به چه صورت است؟

.

۱۳۹۸/۱۲/۱۰

بیمه

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری چیست؟ 

بحث بیمه قراردادهای پیمانکاری و معافیت برخی از آنها از مهم‌ترین سوالاتی است که معمولا ذهن کارفرمایان را به خود مشغول می‌کند. خصوصا آنکه برخی از این قراردادها جزء قراردادهای معاف از بیمه هستند. در این مقاله قصد داریم تا به نکات مهم در این خصوص اشاره کنیم. 

براساس قانون حق بیمه مبلغی است که براساس قانون تامین اجتماعی باید به این سازمان پرداخت شود. معمولا انجام این کار بر عهده کارفرما است. به عنوان مثال، کارفرما با استخدام افراد باید حق بیمه آنها را نیز پرداخت کند. پرداخت و چگونگی محاسبه این حق بیمه براساس میزان حقوق و مزایایی بوده که آنها دریافت می‌کنند.

اما در مورد حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری روال به صورت دیگری بوده و حق بیمه بیشتر براساس حق‌الزحمه‌ای است که در قرارداد قید می‌شود. در ابتدا بد نیست بدانیم که اساسا قراردادهای پیمانکاری چیست و چه معنا است؟ 

قرارداد پیمانکاری سندی است که براساس آن یک کارفرما انجام یک کار مشخص را به عهده شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر می‌گذارد که باید در بازه زمانی تعیین شده و در برابر دستمزی مشخص آن را به سرانجام برسانند. به پیمانکار معمولا مقاطعه کار نیز گفته می‌شود.

مابین کارفرما و پیمانکار باید قراردادی عقد شود. این قرارداد یک حق بیمه داشته که به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشهور است. براساس قوانین و مقررات دو ماده قانونی مهم در این خصوص داریم که یکی از آنها ماده 38 قانون تامین اجتماعی و دیگری بخشنامه 14 جدید درآمد است.

در این دو ماده قانونی به صورت مفصل در مورد قراردادهای پیمانکاری و انواع مختلف آن توضیح داده شده است. هم کارفرمایان و هم پیمانکاران نیاز دارند که قبل از عقد هر گونه قراردادی این مواد قانونی را به خوبی مطالعه کنند. 

انواع قراردادهای پیمانکاری و حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به چه صورت است؟ 

در ماده 38 قانون تامین اجتماعی چندین نکته مهم در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری وجود دارد که رعایت آنها از جانب پیمانکاران و کارفرمایان الزامی است.

این ماده قانونی قرادادهای پیمانکاری را به سه بخش عمده «قرارداد مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی»، «قرارداد طرح‌های غیرعمرانی» و در نهایت «موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی» تقسیم می‌کند. نحوه محاسبه حق بیمه این سه نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت بوده که مهم‌ترین نکته در خصوص بحث بیمه قراردادها است. 

قاسم موذنی، مشاور بیمه تامین اجتماعی در ویدئو زیر به صورت مفصل به موضوع بیمه قراردادها اشاره کرده، انواع آنها را نام برده و چگونگی محاسبه هر نوع را بیان می‌کند. او در این ویدئو ضرایب و درصدهای مختلف مربوط به پرداخت حق بیمه انواع قراردادها را بیان می‌کند. 

{% component "video" "ERaQ1" %}

یکی از مباحث مهم در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری استفاده از معافیت اعمال ضرایب است. شرکت‌ها جهت استفاده از این معافیت باید یک سری الزامات مختلف را خصوصا در زمینه حسابداری و حسابرسی رعایت کنند.

قاسم موذنی در ویدئو زیر به نکات مهمی در خصوص استفاده از معافیت اعمال ضرایب برای حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اشاره می‌کند که توصیه می‌کنیم آن را مشاهده کنید. 

{% component "video" "QqU5g" %}

گاهی اوقات امکان دارد که شرکت‌ها بنا به هر دلیل نتوانند از معافیت اعمال ضرایب استفاده کنند. به عنوان مثال، ممکن است که کارگاه ثابت نداشته باشند یا آنکه موضوع مورد نظر قرارداد در اساسانامه شرکت آنها نیامده باشد. در این حالت شرکت‌های باید به طرق دیگری عمل کنند که در ویدئو زیر به صورت مفصل به آن اشاره شده است. 

{% component "video" "peMWc" %}

 وظایف و مسئولیت شرکت کارفرما در حق بیمه قراردادهای پیمانکاری 

اشاره شد که در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما و پیمانکار دو بازیگر اصلی قرارداد محسوب می‌شوند. در ویدئوهای قبل در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه در قرادادهای پیمانکاری صحبت کردیم.

اما کارفرما نیز به عنوان یکی از طرف‌های قرارداد وظایف و مسئولیت‌های دیگری نیز بر عهده دارد. او همچنین باید از نکات دیگری در این خصوص آگاهی داشته باشد که قاسم موذنی، مشاور بیمه تامین اجتماعی به آنها اشاره کرده است. 

{% component "video" "MLsw4" %}

 ما در این مقاله به نکات مهم در خصوص پرداخت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری اشاره کردیم که بخش بیشتر آن از زبان مشاوران و خبرگان این حوزه براساس تجارب کاری و همچنین مواد قانونی مختلف بود.

با این حال، بحث قراردادها و حق بیمه مربوط به آنها معمولا بسته به هر مورد دارای جزئیات خاص خود بوده و ممکن است استثنائاتی داشته باشد. در این خصوص می‌توانید از مشاوره بیمه و قانون کار استفاده کنید و یوالات خود را از خبرگان این حوزه بپرسید.  

{% component "getting-advice" %}

پرسش و پاسخ

ثبت پرسش جدید

.

مشاورین مرتبط