درحال بارگذاری ...
دریافت مشاوره

تحصیلات 

حسابداری رشته اصلی قاسم موذنی برای ادامه تحصیل در دانشگاه بوده و اکنون دارای مدرک دکتری این رشته است. با این حال، او در سوابق فعالیت خود علاوه بر حسابداری در زمینه قوانین کار و تامین اجتماعی نیز حضور داشته است. سوابق آموزشی و تحصیلی وی به صورت خلاصه اینگونه است: 

 • کارشناسی حسابداری دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان
 • دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی - واحد علوم و تحقیقات

 سوابق کاری 

از مهم‌ترین سوابق کاری این مشاور کسب‌وکار می‌توان به مدیریت چندین شرکت مختلف در زمینه حسابداری و مالی اشاره کرد. او همچنین در زمینه بیمه و قانون کار نیز دستی بر آتش داشته و به عنوان مدرس و مشاور در کنار شرکت‌های مختلفی حضور داشته است. از مهم‌ترین سوابق کاری موذنی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 • مدیر عامل موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان
 • مدیر عامل شرکت دانش حسیب ایرانیان با فعالیت در زمینه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی عملیاتی
 • عضو کارگروه حل اختالف سازمان تامین اجتماعی و معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری
 • رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی پارسکام شرق فعال در زمینه صادرات

سوابق مشاوره 

موذنی در زمینه‌های بیمه تامین اجتماعی، روابط کار و سایر زمینه‌ها در قالب مشاوره بیمه و قانون کار فعال بوده و در کنار شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مختلف حضور داشته که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و موسسات دانش بنیان در امور مالیاتی و بیمه
 • مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تدوین آیین نامه اجرایی ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذاران
 • مشاور سرمایه گذاری هلدینگ WEEL آمریکا برای پروژه های سرمایه گذاری در ایران در حوزه نیروگاه زباله سوز
 • مشاور سرمایه گذاری هلدینگ Glead انگلستان برای پروژه های سرمایه گذاری در ایران در حوزه مخابرات
 • مشاور سرمایه گذاری هلدینگ Brully ایتالیا برای پروژه های سرمایه گذاری در ایران در حوزه آبرسانی
 • مدرس دوره های آموزشی کوتاه مدت مالی و حسابداری در مرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد
 • مشاور ستاد نانو ریاست جمهوری در امور سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی و مالیاتی
 • مشاور قیمت گذاری محصوالت و بهای تمام شده در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
 • مشاور مالی، مالیاتی، بیمه ای و طراحی ساختار مالی بیش از 722 شرکت و موسسه خصوصی و دولتی
 • بیمه قراردادها چیست؟

 • شرکت ها در قراردادها اگر کارفرما و یا پیمانکار باشند، طبق قانون موظف هستند که به گونه های خاصی عمل کنند که توضیحات مفصل در این باره را در ویدئو مشاهده کنید.

 • جهت استفاده از اعمال ضرایب و بازرسی دفاتر قانونی چگونه باید عمل کرد؟

 • برای استفاده از اعمال ضرایب و بازرسی دفاتر قانونی باید توجه داشت که سازمان ممکن است مدارک ارائه شده و تعهدنامه حسابرسی شده دفاتر قانونی را دریافت کند اما مجدد برای تشخیص حق بیمه براساس ضرایب اقدام کند. در این حالت لازم است که مراتب اعتراض اعلام شود و این مسئله در هیئت بدوی بررسی شود. مواری که باید در این بین رعایت شود به طور کامل در ویدئو اشاره شده است.

 • چه شرکت هایی امکان استفاده از حسابرسی دفاتر قانونی و معافیت از اعمال ضرایب قانونی ندارند؟

 • در صورتی که شرکت هیچ یک از مجوزهای اشاره شده تامین اجتماعی ندارد یا کارگاه ثابت ندارد و یا موضوع قرارداد در اساسنامه شرکت وجود ندارد و یا عنوانی در قرارداد آمده است با آن چیزی که در بخش نامه ها آمده برابر نیست، بنابراین استفاده از حسابرسی دفاتر قانونی و معافیت از اعمال ضرایب ندارد و باید پرداخت شود. اما در این حالت می توان قبل از پرداخت از سازمان درخواست کرد که نفراتی که در لیست بیمه کارگاه مرکزی بوده اند را محاسبه و از حق بیمه قرارداد کسر کنند. جزییات این امر را در ویدئو از آقای موذنی بشنوید.

 • اگر شرکت در پروژه ای کارفرما بود، وضعیت حق بیمه قراردادها چگونه است؟

 • اگر کسانی که کارفرمای آنها هستیم، شخص حقیقی و حقوقی باشد و کار بصورت تمام وقت، مقطعی و یا پروژه ای باشد، وضعیت آنها متفاوت خواهد بود که جزییات این موارد را در ویدئو ببیند.

 • استفاده از ظرفیت حسابرسی دفاتر قانونی چگونه است؟

 • شرط استفاده پیمانکاران از امتیاز ظرفیت حسابرسی و بررسی دفاتر قانونی، که جایگزین اعمال و پرداخت ضرایب، داشتن یک کارگاه ثابت است توضیحات مفصل در این باره را در ویدئو مشاهده کنید.

 • معافیت های اعمال ضرایب برای شرکت های دانش بنیان چگونه است؟

 • جهت بهره مندی شرکت های دانش بنیان از این معافیت شرایطی باید حاکم باشد که در این مورد ویدئو به توضیحات در این باره پرداخته شده است.

خانه دسته‌بندی پروفایل