راهنمابلاگ

هر آنچه پزشکان از مالیات باید بدانند

.

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

مالیات

آیا پزشکان باید مالیات پرداخت کنند؟

سازمان مالیاتی کشور، پزشکان را نیز مانند دیگر صنف‌ها و مشاغل ملزم به پرداخت مالیات کرده است.

در سال 98 بود که بخشنامه‌های متعددی از سوی سازمان مالیاتی صادر شد تا بتواند وضعیت این صنف را سازماندهی کند.

پزشکان در ابتدا تنها دو نوع مالیات به صورت مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد مشاغل را پرداخت می‌کردند؛ اما از سال 98 به بعد یک نوع مالیات دیگر به این دسته اضافه شد.

  • مالیات بر درآمد حقوقی که پزشکان باید پرداخت کنند شامل پزشکانی است که در واقع به استخدام مراکز درمانی درآمده و از میزان حقوقی که به آنها پرداخت می‌شود درصدی به عنوان مالیات، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. پزشکان در هر حوزه‌ای که به استخدام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در می‌آیند نیز شامل این دسته بوده و از آنها نیز مالیات بر درآمد حقوق گرفته می‌شود.
  • مالیات بر درآمد مشاغل نیز اینگونه است که شامل پزشکانی می‌شود که خود به صورت مستقل فعالیت می‌کنند. پزشکانی که از طریق تخصص و فنون پزشکی خود به صورت فردی و مستقل درآمدی کسب می‌کنند ملزم به پرداخت مالیات هستند. به عنوان مثال اگر دکتری اقدام به تاسیس آزمایشگاه، داروخانه، مطب یا غیره کند مکلف است که مالیات آن را پرداخت کند.

اما دولت به پرداخت دو نوع مالیات پزشکان بسنده نکرد و در قانون بودجه سال 98 یک نوع مالیات دیگر برای پزشکان در نظر گرفته شد که از نوع تکلیفی بود.

بر اساس بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398، سازمان مالیاتی کشور تمامی مراکز درمانی (اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح و غیره) را مکلف کرد که مالیات تکلیفی پزشکان را کسر و به سازمان مالیات پرداخت کند.

این نوع مالیات در حال حاضر نیز برقرار بوده و پزشکان ملزم به پرداخت آن هستند؛ اما شامل پزشکانی که به استخدام مراکز درمانی درآمده‌اند نمی‌شود و تنها شامل آن دسته از پزشکان می‌شود که صورتحساب ارسالی به بیمه‌ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار دارند.

مالیات پزشکان چقدر است؟

علاوه بر دو نوع مالیاتی که در بخش قبل توضیح داده شود و به صورت سالانه از سوی پزشکان باید پرداخت شود، مالیات علی‌الحساب دیگری هم تعریف شده است.

آنچه که به عنوان مالیات پزشکان در نظر گرفته شده به این صورت است که آنها باید معادل 10 درصد حق‌الزحمه خود را به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت کنند.

دولت در ابتدا پزشکان را ملزم به ثبت نام و استفاده از دستگاه کارتخوان کرد تا از این طریق بتواند رد درآمدی و در واقع میزان درآمد آنان را تشخیص دهد و میزان مالیات را بر اساس آن تعیین کند.

اما در ادامه مراکز درمانی را نیز ملزم به کسر مالیات علی‌الحساب از حق‌الزحمه پزشکان کرد.

در صورتی که مراکز درمانی از انجام این کار سرپیچی کنند به عنوان متخلف شناخته شده و معادل 10 درصد مالیات پرداخت شده و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، جریمه خواهد شد.

در بودجه سال 99 نیز این مالیات به صورت بخشنامه‌ای تنظیم شد که طبق آن «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده ‌درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌ موجب دریافت وجه صورت‌ حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند».

مالیات پزشکان

بخشنامه مالیات تکلیفی مربوط به پزشکان

 توجه شود که میزان 10 درصدی که از حق‌الزحمه به اسم مالیات دریافت می‌شود به عنوان مالیات علی الحساب بوده و این میزان کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.

سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان چیست؟ 

این سامانه از سوی سازمان امور مالیاتی طراحی شد تا دیگر لازم نباشد پزشکان به شعب مالیاتی مراجعه و به صورت فیزیکی اقدامات مالیاتی را انجام دهند.

این سامانه در دی ماه سال 98 با نام سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان به آدرس  https://withholding.tax.gov.ir  راه‌اندازی شد.

سامانه پرداخت انلاین مالیات پزشکان

سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان که در سال 98 رونمایی شد.

 معافیت مالیاتی پزشکان به چه صورت است؟

پزشکان نیز مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و از این قاعده مستثنا نیستند.

همانطور که کارکنان دولت در صورتی که درآمد سالانه آنها به 32 میلیون تومان برسد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند؛ پزشکان نیز  اگر سالانه 32 میلیون تومان درآمد داشته باشند از پرداخت مالیات معاف هستند.

بنابراین همانطور که می‌بینید فرقی بین پزشکان با دیگر مشاغل وجود دارد و همه اقشار درآمدی مشمول معافیت مالیاتی هستند.

با این حساب اگر پزشکی گردش مالی تا سقف 33 میلیون تومان در سال داشته باشد تنها نیاز است که اقدام به ارایه اظهارنامه مالیاتی کند و پرداخت مالیات ندارد و در واقع معاف از پرداخت مالیات است.

 دندان پزشکان چقدر باید مالیات بدهند؟

دندان پزشکان نیز که جزو زیر مجموعه تخصص‌های پزشکی هستند ملزم به پرداخت مالیات هستند.

دندان پزشکان نیز بابت درآمدی که از تخصص خود کسب می‌کنند باید به سازمان امور مالیاتی، مالیات بپردازند.

همانند دیگر مشاغل پزشکی، مالیات دندان پزشکان نیز به این صورت است که اگر به استخدام مراکز درمانی درآمده باشند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌شوند و از میزان حقوقی که به آنها پرداخت می‌شود، درصدی به عنوان مالیات کسر می‌شود.

همچنین اگر یک دندانپزشک به صورت فردی و مستقل اقدام به کسب درآمد کند یا خود دارای مطب باشد؛ در این صورت مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود.

آنچه که مشخص است این است که دندان پزشکان چه به استخدام مرکزی درآمده باشند چه به صورت مستقل مشغول به کار باشند باید درآمد و مخارج خود را طبق اظهارنامه مالیاتی به ثبت برسانند که بر اساس آن مالیات پرداخت کنند.

یک دفتر به نام دفتر مالیاتی از سوی سازمان مالیاتی به دندان پزشکان داده می‌شود تا درآمد و مخارج خود را در آن ثبت کنند و از آن نگهداری کنند.

مامور مالیاتی باید درستی اطلاعات ثبت شده در این دفتر را تایید کند تا در تیر ماه هر سال بر اساس آن میزان مالیات پرداختی مشخص گردد.

اگر دندان پزشکان در موعد مقرر اقدام به ارایه اظهارنامه مالیاتی خود کنند می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود برخوردار شوند.

همچنین اگر به میزان مالیات تعیین شده نیز اعتراض داشته باشند، می‌توانند به اداره مالیات مراجعه کنند و موضوع مورد بررسی را به «هیات حل اختلافات مالیاتی» ارجاع دهند.

سخن پایانی

در این مقاله به نحوه چگونگی پرداخت مالیات آن هم در قشر پزشکان پرداختیم.

پزشکان به دلیل درامد بالایی که دارند شاید این سوال را در ذهن بسیاری ایجاد کنند که آیا آنها نیز مالیات پرداخت می‌کنند یا خیر. ما پاسخ دادیم که پزشکان نیز مانند دیگر مشاغل مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و از این قاعده مستثنا نیستند.

در ابتدای این مقاله به انواع مختلف پرداخت مالیاتی که قانون برای پزشکان تعریف کرده است پرداخیتم و هرکدام از آنها را به طور مفصل شرح دادیم. نحوه پرداخت مالیات به نوع کسب درآمد پزشکان بستگی دارد.

در ادامه نیز میزان مالیاتی که پزشکان باید پرداخت کنند را توضیح دادیم و اینکه سامانه مالیات تکلیفی که سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی کرده چه کاربردی دارد.

در بخش بعدی نیز به موضوع معافیت مالیاتی پرداخیتم و نشان دادیم که پزشکان نیز مانند دیگر مشاغل مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.

در پایان نیز به وضعیت پرداخت مالیات در بین دندان پزشکان پرداختیم و نحوه چگونگی پرداخت مالیات از سوی این صنف را به طور مفصل بررسی کردیم.

کارشناسان ما در الو بیزینس می‌توانند شما را در امور مالیاتی یاری دهند.

{% component "getting-advice" %}

 

پرسش و پاسخ

ثبت پرسش جدید

.

مشاورین مرتبط