راهنمابلاگ

شرایط ابطال علامت تجاری چیست؟

.

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

در بسیاری از موارد، افراد اقدام به ثبت علامت تجاری (برند) می‌نمایند که اشخاص دیگر سال‌ها از آن استفاده کرده‌اند. در این حالت بین استفاده کننده مقدم از برند با شخصی که آن را ثبت نموده تعارض حقوق به وجود می‌آید.

سید محمدامین حسینی مشاور امور حقوقی و قراردادها، ثبت شرکت و برند در این مقاله به این موضوع پرداخته که در این وضعیت برای ابطال برندی که توسط شخص دیگری به ثبت رسیده چه باید کرد؟ با ما همراه باشید.

دعوای ابطال علامت تجاری

بر اساس تشخیص مرجع ثبت و دادگاه‌ها (مراجع قضایی و اداره ثبت علامت)، حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد و این استفاده هر چقدر هم که طولانی باشد از اهمیت چشمگیری برخوردار نیست.

بنابراین، علی رغم اینکه شخصی سال‌های متمادی از علامت تجاری خود استفاده نموده است، دادگاه و مرجع ثبت اولویت را با کسی می‌دانند که تاریخ ثبت علامت وی مقدم بوده است؛ هر چند آن شخصی که نسبت به ثبت برند اقدام نموده باشد مالک واقعی نباشد.

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا هیچ راه دیگری وجود ندارد؟ کسی که سال‌های زیادی از یک برند که آن را به ثبت نرسانده استفاده کرده و کسب‌وکارش از این طریق شناخته شده چگونه می‌تواند نسبت به این موضوع اعتراض کند؟ در ادامه با ما همراه باشید.

پاسخی که برای این سوال وجود دارد این است که همچنان طرق قانونی جهت اعتراض به این مساله پیش‌بینی شده است و شخصی که اعتقاد به تضییع حقوق خود دارد می‌تواند به شرح ذیل اقدام نماید.

مراحل ابطال ثبت علامت تجاری و برند چگونه است؟

1- ثبت اظهارنامه و اعتراض

شخص معترض، می‌بایست نسبت به علامت خود (که معتقد است قبلا اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است و ادعای مالکیت و یا ادعای داشتن برخی حقوق، غیراز حق مالکیت نسبت به آن دارد)، از مرجع ثبت تقاضای ثبت نموده و حق ثبت اظهارنامه و علامت را برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن بپردازد و اعتراض خود را تقدیم مرجع ثبت نماید. لازم به ذکر است اعتراض بدون وجود اظهار نامه و تشریفات آن موجب رد ادعای معترض خواهد شد.

2- ارسال نسخه اعتراض به مرجع ثبت

این اعتراض باید ظرف مهلت سی روز از تاریخ انتشار آگهی در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم شود. دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی می‌بایست منضم به اعتراض باشد و نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد.

3- پاسخ متقاضی به ابلاغ اعتراض‌نامه

مرجع ثبت، ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض، نسخه‌ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نموده و  متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.

در صورت عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر و یا در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون نماید. باید توجه داشت که تمامی این موارد شکلی باید به دقت رعایت گردد در غیر اینصورت این احتمال وجود دارد که مراجعی که به این موضوع رسیدگی می‌نمایند اقدام به رد اعتراض نمایند.

4- ثبت دادخواست اعتراض به تصمیم کمیسیون

تصمیم کمیسیون پس از رسیدگی از طریق مرجع ثبت ابلاغ می‌شود اما این تصمیم قطعی نیست و همچنان مجرایی برای اعتراض به این تصمیم برای متقاضی معترض که این تصمیم را به ضرر خود می‌داند وجود دارد.

بنابراین، در صورتی که متقاضی به این رای اعتراض داشته باشد، ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون، این تصمیم قابل اعتراض در شعبه خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران) خواهد بود که از طریق ثبت دادخواست انجام می‌گیرد.

علاوه بر مدارک مرتبط با مرجع ثبت و کمیسیون، دادخواست باید حاوی اسناد و مدارکی باشد که متعرض به استناد آنها اعتقاد به محق بودن خود دارد.

5-سپرده‌گذاری در صندوق دادگاه

متقاضی ملزم است مبلغی را در صندوق سپرده دادگستری تودیع و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید تا در صورتی که معترض محکوم به بی‌حقی‌ شود، از محل سپرده خسارت طرف مقابل پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد، برای مازاد به دادگاه مذکور مراجعه  خواهد کرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

حرف آخر

با توجه به توضیحات ذکر شده در این مقاله، بدهی است که ثبت برند در اولین فرصت بهترین، کوتاه‌ترین و کم هزینه ترین راه جهت برخورداری از حمایت‌های قانونی نسبت به برند می‌باشد. حق استفاده انحصاری از علامت تجاری فقط به کسی تعلق می‌گیرد که آن را به ثبت رسانده باشد.

اگر در مورد ثبت یا ابطال علامت تجاری به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، از مشورت با کارشناسان الوبیزنس می‌توانید بهره‌مند شوید.

 

{% component "getting-advice" %}

 

 

پرسش و پاسخ

ثبت پرسش جدید

.

با یک مشاور صحبت کن

ثبت شرکت و برند

.

دریافت مشاوره

.
.
.
.
.
.
.
.
.

مشاورین مرتبط

مطالب مرتبط