درحال بارگذاری ...
دریافت مشاوره

دستاوردها و مهارت ها

 • «مناقصات بین‌المللی» در کریدور صادرات و تبادل فناوری (ستاد نانو) / شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌های مختلف
 • «صدور خدمات فنی و مهندسی» در اتاق بازرگانی اصفهان / مرکز آموزش بازرگانی تبریز/ شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌های مختلف
 • صدور خدمات فنی و مهندسی با رویکرد به رایزنان بازرگانی اعزامی به کشورهای هدف» در سازمان توسعه تجارت ایران
 • شتاب دهنده‌های صادراتی» در اتاق بازرگانی اصفهان ماراتن صادرات
 • اصول کلی صادرات» در شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌های مختلف

حوزه های مشاوره

 • تجارت و بازرگانی
 • صادرات و واردات

سوابق تحصیلی و آموزشی

 • پزشکی عمومی
 • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه ترکیه
 • چاپ کتاب سرمایه‌گذاری خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی به گرجستان در سال 1391
 • کتاب بایسته‌های مشارکت در مناقصات بین‌المللی در انتظار چاپ
خانه دسته‌بندی پروفایل