درحال بارگذاری ...
دریافت مشاوره

دستاوردها و مهارت ها

 • شرکت در دوره « سرممیزی ایزو 22000» در BRS
 • شرکت در دوره « دوره آموزشي طراحي آزمايشها(DOE)» در خدمات علمی صنعتی تهران
 • شرکت در دوره « تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري(MSA)» در خدمات علمی صنعتی تهران
 • شرکت در دوره « آشنايي با الزامات استانداردومميزي داخليISO9000:94» در IEPCO
 • شرکت در دوره « دوره آموزشي Access پيشرفته » در IEPCO

حوزه های مشاوره

 • مدیریت منابع انسانی
 • مشاوره توسعه فردی و اجتماعی

سوابق تحصیلی و آموزشی

 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 • کتاب ساختار اجرایی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات در مرکز آمار قوه قضائیه

سوابق کاری

 • موسس و مدیر مسئول انتشارات در کاوشگران بهره‌وری پویای پارس(KGroup)، سال 1391 تاکنون
 • عضو هیات مدیره موسسه تمدن سازمانی پروفسور میرسپاسی، سال 1393 تاکنون
 • مدیر توسعه منابع انسانی در گروه قطعات خودرو عظام، سال 1388 تا 1391
 • معاونت تضمین کیفیت، آموزش و تعالی سازمانی در خدمات علمی صنعتی تهران، سال 1380 تا 1389
 • مدیر آموزش در شرکت اپکوIEPCO، سال 1378 تا 1379
خانه دسته‌بندی پروفایل