راهنمابلاگ
مامه رمضانی

زکریا مامه رمضانی

مشاور در امور سرمایه¬گذاری و تأمین منابع
وضعیت:
خارج از دسترس
۳.۸
تلفنی
۶۰۰۰
تصویری
۶۰۰۰
حضوری
۷۰۰۰
#کارآفرینی
#تامین مالی و جذب سرمایه
#کارآفرینی
#تامین مالی و جذب سرمایه

سوابق تحصیلی و آموزشی

 • کارشناسی اقتصاد صنعتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران،1391

 • کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، 1394

سوابق کاری

 • مدیر گروه اقتصادی شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه در سالهای 1392 و 1393

 • مدیر گروه اقتصادی شرکت مهندسین مشاور برنامه ریزی چشمانداز سامان از سال 1393 تا 1395

 • مدیر گروه اقتصادی شرکت پردازش اطلاعات نقش کلیک از سال 1395 تا 1397

 • مدیر کلینیک سرمایه گذاری دفتر پیشرفت و آبادانی بنیاد برکت در جزیره هرمز 1397 تا 1400

دستاوردها و مهارت ها

 • همکاری در تدوین بالغ بر 230 پروژه امکانسنجی اقتصادی و مالی، طرح کسبوکار و بستههای سرمایهگذاری درزمینه های مختلف ساختمان، گردشگری، صنعتی، درمانی و ..

 • مدیریت و نظارت بر اجرای بالغ بر 73 پروژه عمرانی و سرمایه گذاری

حوزه های مشاوره

 • تدوین طرح و ارزیابی محیط کسب وکار

 • مشاوره در امور سرمایهگذاری

 • ارزیابی و امکانسنجی اقتصادی، مالی

 • مکانیابی اقتصادی پروژه های اجرایی و سرمایه گذاری

برنامه کاری

شنبه

۱۰:۰۰ - ۱۹:۰۰

یکشنبه

۱۰:۰۰ - ۱۹:۰۰

دوشنبه

۱۰:۰۰ - ۱۹:۰۰

سه‌شنبه

۱۰:۰۰ - ۱۹:۰۰

چهارشنبه

۱۰:۰۰ - ۱۹:۰۰

پنج‌شنبه

۱۰:۰۰ - ۱۹:۰۰

جمعه

غیر فعال

نظرات (۰)

تاکنون نظری ثبت نشده است

پرسش و پاسخ

تاکنون پرسش و پاسخی ثبت نشده است