درحال بارگذاری ...

مدیرعامل مهندسین مشاور کاین
مدیر پروژه تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM در مجتمع پتروشیمی بندر امام
سر ممیز بین المللی موسسه IMQ ایتالیا (پاره وقت) در زمینة ISO/ TS16949:2002(اجرای 533
ممیزی در صنعت خودرو)، سرارزیاب ملی ثبت شده در جوایز مختلف تعالی بر پایة EFQM
مشاور طرحریزی و اجرای روشها و سیستمهای نوین مدیریت(تعالی سازمانی، BPR ، سیستم های استاندارد،حل
مسئله)بیش از 60پروژه از جمله تعالی سازمانی مجتمع پتروشیمی بندر امام، شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت ایران خودرو،پارک فناوری پردیس،شرکت مخابرات
ایران،همراه اول،سازمانها و نهادهای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری
عضو هیئت مدیره شرکت بازرسی و مهندسی بهپوی صنعت
مشاور عالی هیئت مدیره شرکت ماتریکس نمایندگی msi
مشاور عالی شرکت گردشگری پرستوسیر
مشاور عالی مدیرعامل شرکت ترش افروز