راهنمابلاگ
رضا

رضا رضا

استراتژیست بازاریابی، برندینگ و فروش
وضعیت:
خارج از دسترس
۳.۷
تلفنی
۵۰۰۰
تصویری
۵۰۰۰
حضوری
۵۰۰۰
#بازاریابی و فروش
#تبلیغات و برندینگ
#مدیریت بازاریابی
#مدیریت فروش
#بازاریابی و فروش
#تبلیغات و برندینگ
#مدیریت بازاریابی
#مدیریت فروش

سوابق تحصیلی و آموزشی

 • مدرک کارشناسی ارشد: بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل،پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی

 • دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز

 • دوره یکساله مدیریت اجرایی MBA- گرایش بازاریابی : مرکز آموزش های آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی

 • مدرک کارشناسی: مهندسی برق قدرت، دانشگاه آزاد اسالمی، 1375

 • مربی رسمی کارآفرینی: اداره کار و تأمین اجتماعی، استاندارد آموزشی SIYB سازمان جهانی کار

 • مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

حوزه های مشاوره

 • مشاور رسمی سخت افزار و زیرساخت سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

 • سابقه مشاوره با بیش از 20 شرکت داخلی در صنایع مختلف نظیر صنایع کاشی و سرامیک، نفت و گاز، قطعات خودرو، بهداشت و سالمت، دامپزکشی، صنایع خالق و مد، بازرگانی بین الملل، ماشین های اداری و صنعت زعفران

 • سابقه مشاوره با بیش از 20 شرکت داخلی در صنایع مختلف نظیر صنایع کاشی و سرامیک، نفت و گاز، قطعات خودرو، بهداشت و سالمت، دامپزکشی، صنایع خالق و مد، بازرگانی بین الملل، ماشین های اداری و صنعت زعفران

دستاوردها و مهارت ها

 • عضو افتخاری شورای راهبردی علم داده مشهد

 • عضو رسمی سازمان نظام مهندس ساختمان استان خراسان رضوی

 • بنیان گذار دوره های آموزشی هفت خوان کارآفرینی

سوابق کاری

 • مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت ایوان گستران مجلل پارس:

برنامه کاری

زمانی وجود ندارد

نظرات (۱)

محمدرضا بابایی

بی حوصله

توصیه نمی‌کنم

۱ سال قبل

پرسش و پاسخ

تاکنون پرسش و پاسخی ثبت نشده است