راهنمابلاگ
پورقاسمی

محسن پورقاسمی

بازاریابی داخلی و بین المللی
وضعیت:
در دسترس
۰
تلفنی
۲۵۰۰۰
تصویری
۲۵۰۰۰
حضوری
۲۵۰۰۰
#تبلیغات و برندینگ
#دیجیتال مارکتینگ
#صادرات و واردات
#بازاریابی و فروش
#تجارت و بازرگانی
#کارآفرینی
#تبلیغات و برندینگ
#دیجیتال مارکتینگ
#صادرات و واردات
#بازاریابی و فروش
#تجارت و بازرگانی
#کارآفرینی

سوابق تحصیلی و آموزشی

 •  کارشناسی مديريت دولتی از دانشگاه پيام نور مشهد.

 •  رياست انجمن اسالمی دانشگاه پيام نور 1385و عضو شوراي مرکزي ادوار انجمن هاي اسالمی مشهد1387.

سوابق کاری

 •  نائب رئيس هيات مديره و مدير بازرگانی گروه بازرگانی اپا )) نماينده انحصاري فامالين و گرانوليت در شرق کشور (( 1384-1382.

 •  مدير عامل شرکت هشت غذايی شرق )) وابسته به نمايشگاه بين المللی مشهد ((1385-1383.

 •  قائم مقام مدير عامل و مدير طرح و برنامه شرکت دانش بنيان رشد فرد و کسب و کار 1396-1394.

 •  مديرعامل شرکت رستا تجارت آويد ) شرکت مديريت صادرات فعال در کشورهاي ازبکستان ، عمان و گرجستان ( 1396 -تاکنون.

 •  دبير اتحاديه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوي ( تشکل اتاق بازرگانی ايران(.

دستاوردها و مهارت ها

 •  طراح اصلی کميته راهبردي توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصوالت دانش بنيان استان خراسان.

 •  ارايه طرح تشکيل مراکز بازاريابی در کشورهاي هدف و روشهاي بازاريابی نوين.

 •  طراحی سيستم نوين صادراتی و بازاريابی بين المللی با عنوان کنسرسيوم صادارتی جامع.

 •  طراحی سيستم B2B مبتنی بر صنايع EMC بين المللی.

حوزه های مشاوره

 • کارآفرینی

 • دیجیتال مارکتینگ و برندینگ

 • بازاریابی و فروش

 • تجارت و بازرگانی

برنامه کاری

شنبه

۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰

۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰

یکشنبه

۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰

۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰

دوشنبه

۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰

۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰

سه‌شنبه

۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰

۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰

چهارشنبه

۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰

۱۰:۰۰ - ۱۳:۰۰

پنج‌شنبه

۱۳:۳۰ - ۲۳:۰۰

جمعه

۰۸:۰۰ - ۲۳:۰۰

نظرات (۰)

تاکنون نظری ثبت نشده است

پرسش و پاسخ

تاکنون پرسش و پاسخی ثبت نشده است