راهنمابلاگ
سلیمانی روزبهانی

نرگس سلیمانی روزبهانی

مشاور توسعه مدیریت منابع انسانی
وضعیت:
در دسترس
۳.۸
تلفنی
۵۰۰۰
تصویری
۶۰۰۰
حضوری
۸۰۰۰
#مدیریت سازمانی
#کوچینگ
#منابع انسانی
#توسعه فردی و شغلی
#مدیریت سازمانی
#کوچینگ
#منابع انسانی
#توسعه فردی و شغلی

سوابق کاری

 • مشاور منابع انسانی شرکت هایی از جمله بیمه سرمد، پاک سیمین کویر، تالی و ...

 • رئیس توسعه منابع انسانی شرکت برق و کنترل مپنا (مکو) - آبان 1393اسفند 1399

 • مشاوره منابع انسانی سازمان صنایع و معادن

سوابق تحصیلی و آموزشی

 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

 • کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

حوزه های مشاوره

 • عارضه یابی ساختار منابع انسانی

 • طراحی نظام جذب و استخدام

 • مصاحبه مبتنی بر شایستگی

 • تدوین ساختار سازمانی

 • فرایندهای توسعه و آموزش منابع انسانی

 • تدوین دستورالعمل ها و مستندات منابع انسانی

برنامه کاری

زمانی وجود ندارد

نظرات (۰)

تاکنون نظری ثبت نشده است

پرسش و پاسخ

تاکنون پرسش و پاسخی ثبت نشده است