درحال بارگذاری ...

بیش از ۳ سالی هست که در اکوسیستم استارتاپی ایران مشغول به فعالیت هستم.

کارشناسی مهندسی برق و

کارشناسی ارشد MBA دانشگاه علوم اقتصادی

چندوقت قبل خودم استارتاپی داشتم که با فروش سهامم ازش خارج شدم

یک سالی به عنوان مدیر پروژه و مدیر برنامه شتابدهی شتابدهنده تک فعالیت کردم

چندوقتی هم هست که به عنوان مسئول بررسی استارتاپ های IT صندوق جسورانه رویش لوتوس و مشاور سرمایه گذاری خطر پذیر فعالیت می کنم.

تا کنون بیش از ۱۰۰ استارتاپ کوچک و بزرگ رو که در مراحل سرمایه گذاری بودند رو بررسی کردم و با بیش ۱۰ استارتاپ به عنوان مشاور همکاری مستقیم داشتم.

 

  • آیا دریافت وام برای کسب و کارهای نوپا مناسب است؟

  • به علت عدم امکان پیش بینی دقیق آینده یک استارتاپ و همچین زیان آور بودن احتمالی یک کسب و کار در ابتدای کار و همچنین هزینه زیاد برای رسیدن به رشد، پیشنهاد نمی شود. چرا که در این صورت با بدهکار شدن کسب و کار، یک ریسک به مجموعه عوامل اضافه می شود. اما در صورت نیاز بهتر است که از صندوق و پژوهش و نوآوری استفاده شود که شرایط آسان تر و بازپرداخت ساده تری دارد.