درحال بارگذاری ...

عابد عسکری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی مسلط به امور قراردادها حقوق کار -تامین اجتماعی-به انضمام

تخصص در رشته حسابداری

سابقه کار ۷سال

فعالیت حاضر حوزه امور اداری صندوق بازنشستگی صنعت نفت

  • لطفا اطلاعاتی در مورد بیمه مسئولیت پرسنل در کارگاه بدید و کدوم بیمه کم هزینه تَر است

  • سلام عرض ادب و احترام
    با توجه به قانون کار، بیمه نمودن توسط کارفرما از قواعد آمره میباشد که بر خلاف آن نمیتوان هیچ گونه توافقی نمود، علی ایحال شما با توجه به بیمه های موجود موردی را باید انتخاب کنید که متناسب با فعالیت شما باشد و بیشترین پوشش در ارتباط با خطرات احتمالی را ارائه دهد.
    با