درحال بارگذاری ...

وحید سعدی

• دانش آموخته دکتری تخصصی کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید دانشگاه تهران

• کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش فناوری، دانشگاه تهران

• کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی

• گذراندن دوره های صفی و ستادی تخصصی مهارت های شغلی مدیریت منابع انسانی و طرح و برنامه و مالی

• گذرداندن دوره های مدیریت فرهنگی و تبلیغی سازمانی

سوابق شغلی

• تدوین ساختار و سازمان مدیریتی منابع انسانی، تبلیغات، بازاریابی و فروش، ارتباط با مشتری، زیرساخت مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بایگانی دیجیتال اسناد و مدارک سازمانی، گردش کار اسناد سازمانی، طراحی و توسعه محصول

• ارایه مشاوره مدیریتی و کارآفرینی در موضوعات فرایند تشخیص فرصت و بهره برداری از آن، ایجاد و رشد کسب و کارها، توانمندسازی کارکنان و ارتقاء کارآیی و اثربخشی سازمانی

• تهیه و تدوین BP, FS, BM, CRM و اسناد بالا دستی سازمانی

• تدریس دوره های آموزشی و توانمندسازی در حوزه های علوم کامپیوتر، مدیریت و کارآفرینی در نهادهای دولتی و خصوصی

• طراحی و اجرای ده ها سمینار و نمایشگاه تخصصی در موضوعات متنوع فناوری، مدیریت، کسب و کار، فرهنگی و تبلیغی

• موسس موسسه فرهنگی رسانه پردازان خلاق با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

• موسس موسسه فرهنگی هنری رسانه پردازان پیشرو با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

• موسس مجتمع آموزش فنی و حرفه ای نوآوران پارسی با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

• عضو هیات مدیره شرکت فنی و مهندسی نوآوران خلاق پارسی

• طراح و مجری ده ها پروژه سازمانی و غیرسازمانی در حوزه مدیریت منابع سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگی و تبلیغات

• مدیر عالی اداری و روبط عمومی پروژه های سینمایی و تلویزیونی شرکت فیلمسازی فدک فیلم

• کارشناس ارشد بازاریابی و تبلیغات شرکت تولید یخ بسته بندی البرز (تیبا)

• کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت مهندسی دوام انرژی

• کارشناس ارشد توسعه کسب و کار شرکت اردوهای دنیای مجازی اروند

• طراحی و تولید محصول آیس پیک در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی

• طراحی و راه اندازی کسب و کارهای متعدد خویش فرما

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.