درحال بارگذاری ...

تقی فرهنگ نیا

کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، تکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان

14 سال است که در پارک علم و فناوری یزد مشغول به کار هستم.

فعالیت در حوزه راه اندازی کسب و کار

مسئول مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (10 سال)

همراهی بیش از 200 تیم ایده و شرکت در دوره سه ساله استقرار در مرکز رشد

در حال حاضر مسئول مرکز رشد علوم انسانی و هنر

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.