درحال بارگذاری ...

قوانین و شرایط

دریافت خدمات مشاوره ای از طریق سامانه ی الوبیزنس، منوط به پذیرش و اجرای دقیق کلیه ی موارد مندرج در متن زیر است.

دریافت خدمات مشاوره ای از طریق سامانه‌ی «الوبیزنس»، منوط به پذیرش و اجرای دقیق کلیه‌ی موارد مندرج در متن زیر است؛ لطفاً آن را به دقت بخوانید:

 1. ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای، از طریق الوبیزنس، در حکم موافقت شما، به عنوان «متقاضی»، با کلیه‌ی موارد ذیل است. این شرایط، در هر زمان، از سوی الوبیزنس قابل تغییرند؛ بنابراین، این صفحه را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهید. در هر زمان که با هریک از این موارد موافقت نداشتید، دریافت خدمات مشاوره ای از این طریق را خاتمه دهید.
 2. سامانه‌ی الوبیزنس، بستری ارتباطی از طریق تلفن، برنامه‌های کاربردی تلفن‌های همراه هوشمند، رایانه، اینترنت، و دیگر ابزارهای نوین ارتباطی است، که امکان برقراری ارتباط، به منظور ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای، میان اشخاص را فراهم می‌کند.
 3. الوبیزنس، در هیچ شرایطی، هیچگونه دخالتی در محتوای تبادل شده میان هریک از مشاوران و هر یک از متقاضیان دریافت خدمات مشاوره‌ای و همچنین، محتوای ارائه شده بر تارنمای الوبیزنس، که بدون نظارت الوبیزنس و صرفاً از سوی هریک از مشاوران تهیه می شود، ندارد. کلیه‌ی مسئولیت های قانونی ناشی از محتوای تبادل شده در الوبیزنس و همچنین هر یک از محتویات عرضه شده بر تارنمای آن، منحصراً بر عهده‌ی مشاوری قرار خواهد داشت که تماس از طریق الوبیزنس با وی برقرار شده است و یا محتوای مندرج در تارنما را تهیه کرده است.
 4. هنگام نام نویسی شما در الوبیزنس، برخی اطلاعات هویتتان را دریافت کرده‌ایم، که از آنها به دقت مراقبت خواهیم کرد و تحت هیچ شرایطی، جز حکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهیم کرد.
 5. بابت تماس‌هایی که به منظور دریافت خدمات مشاورها با الوبیزنس برقرار خواهید کرد و مدتشان کمتر از یک دقیقه است، هیچ مبلغی از حساب کاربریتان کسر نخواهد شد.
 6. مشاوره ای که از طریق الوبیزنس دریافت می‌کنید، در حد توان مشاوران الوبیزنس، دقیق و صحیح است؛ با این حال، توجه کنید که هر مشاوره‌ای می‌تواند خطا داشته باشد، بی‌آنکه هیچگونه سوءنیت، قصور، و یا تقصیری در میان باشد. از این رو، چنانچه مستند به هریک از مشاوره‌های دریافت شده از طریق الوبیزنس، هرگونه تصمیمی گرفتید، مسئولیت انحصاری آن برعهده‌ی شماست و تحت هیچ شرایطی، هیچگونه مسئولیتی متوجه الوبیزنس و یا هریک از مشاوران آن، که از طریق الوبیزنس خدمات مشاورهای آن‌ها را دریافت کرده‌اید، نخواهد بود.
 7. از آنجا که برنامه‌ی پاسخگویی مشاوران، از سوی خود آنها تعیین شده است و الوبیزنس صرفاً زمان‌های تعیین شده‌ی آنها را اطلاع‌رسانی کرده‌است، در صورتی که در زمان اعلام شده دسترسی به مشاور مقدور نبود، تحت هیچ شرایطی، هیچگونه مسئولیتی متوجه الوبیزنس نخواهد بود.
 8. الوبیزنس در جهت ارزیابی و ارتقای کیفی خدمات ارائه شده به شما و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی حق دارد مکالمات را ذخیره و مورد پایش قرار دهد.
 9. در هریک از تماس‌هایی که از طریق الوبیزنس با هریک از مشاوران برقرار خواهید کرد، کلیه‌ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را مراعات و مشخصاً از ارتکاب هرگونه جرمی، از قبیل اهانت به هریک از مشاوران، خودداری خواهید کرد؛ چنانچه در هر زمان، تخطی شما از هریک از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران روشن شود، دسترسی شما به الوبیزنس و همچنین هریک از برنامه‌ها و تارنماهای که به هر نحو به الوبیزنس مربوط می‌شوند، آناً قطع خواهد شد.
 10. ممکن است صرفاً به منظور حصول اطمینان از کیفیت ارائه‌ی خدمات مشاوره ای، تماس‌های برقرارشده‌ی شما با الوبیزنس ضبط شود، که در صورت ضبط تماس، مقارن آغاز ضبط، این موضوع به اطلاعتان خواهد رسید.
 11. ممکن است این امکان برای شما فراهم شود، که مکالمات میان خود و مشاور، با استفاده از الوبیزنس را، صرفاً به منظور استفاده‌های قانونی و غیرتجاری بعدی، ضبط و ذخیره کنید، که در صورت ضبط تماس، مقارن آغاز ضبط، این موضوع به اطلاع مشاور خواهد رسید.
 12. چنانچه در خاتمه‌ی تماس، اعلام کنید از کیفیت خدمات مشاوره‌ای راضی نبوده‌اید، بابت آن تماس هیچ مبلغی از حساب کاربریتان کسر نخواهد شد؛ با این حال، این امکان، منحصراً تا سهم رتبه قابل بهره برداری خواهد بود و پس از سه بار اعلام عدم رضایت، دسترسی شما، به خدمات مشاوره ای، از طریق الوبیزنس، مسدود خواهد شد. این امکان، تنها در تماس‌های مشاوره‌ای وجود دارد، و در بخش تلفان برقرار نخواهد بود.