درحال بارگذاری ...

جذب و استخدام

همراهان ما در حوزه جذب و استخدام
آرمین خوشوقتی - مدیر منابع انسانی شرکت سینره و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار
آرمین خوشوقتی
مدیر منابع انسانی شرکت سینره و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار

شیدا جعفری - مشاور حوزه منابع انسانی،  اشتیاق شغلی و انگیزش
شیدا جعفری
مشاور حوزه منابع انسانی، اشتیاق شغلی و انگیزش

جذب و استخدام
نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی های یک سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است.ارائه محصولات و خدمات متمایز و با کیفیت،کاهش هزینه ها، خلاقیت، نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای برخورداری از منابع انسانی کیفی و دانشی است. پرسنل هر سازمان نقشی کلیدی در رشد و توسعه آن در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند. جذب نیروهای مستعد و توانمند و حفظ آنها در سازمان از دغدغه های جدی محسوب شده و این چالش، خود سبب ساز ایجاد فرآیندی مهم جهت شناسایی، تشخیص و انتخاب مناسب نیرو  گردیده است.

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • چگونگی مصاحبه استخدامی

  • مصاحبه استخدامی از دو بخش مصاحبه منابع انسانی و مصاحبه تخصصی تشکیل شده است، که مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود به تفضیل در این ویدئو قابل مشاهده می باشد.

  • استخدام نیروی انسانی چگونه باید باشد؟

  • نگرش درست در فرآیند استخدام نیروی انسانی بدین گونه است که ابتدا شایسته گزینی، سپس جذب و در آخر جامعه پذیری در این فرآیند بسیار مهم است.