درحال بارگذاری ...

آموزش و توسعه

همراهان ما در حوزه آموزش و توسعه
آرمین خوشوقتی - مدیر منابع انسانی شرکت سینره و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار
آرمین خوشوقتی
مدیر منابع انسانی شرکت سینره و عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار

شیدا جعفری - مشاور حوزه منابع انسانی،  اشتیاق شغلی و انگیزش
شیدا جعفری
مشاور حوزه منابع انسانی، اشتیاق شغلی و انگیزش

آموزش نیرو انسانی
در جهان رقابتی امروز، بی شک یکی از ابزارهای مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن و اهداف و رسالت های مورد نظر، برنامه ها و رویکردهای نوین آموزش است؛ در این میان، آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را تضمین می کند، عنصر انسان و توسعه منابع انسانی است.
امروزه آموزش به عنوان یکی از روش های توسعه منابع انسانی سازمان ها مطرح می باشد. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. پرورش انسان های زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع انسانی یاد می شود، ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمان ها برای بقا و پیشرفت در جهان پرتغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند؛ به همین دلیل آموزش به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی مطرح بوده و همواره در تدوین برنامه های توسعه یا تغییرات سازمانی به عنوان عامل مهم مورد توجه قرار می گیرد.
انگیزش و توسعه نیروی انسانی
بدون تردید افزایش انگیزه کارکان رکنی اساسی در بهبود بهره وری نیروی کار داشته و سنگ بنای هر پیشرفتی در سازمان است. انگیزه رابطه تنگاتنگی با سایر ارکان بهبود نیروی انسانی همچون رضایت یا ماندگاری نیروی انسانی دارد

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • نظام مدیریت عملکرد چیست؟

  • پیاده سازی درست نظام مدیریت عملکرد و اهداف اجرای این نظام در سازمان ها شرح داده می شود. نحوه القای این اقدام برای کارمندان بسیار مهم است و باید به آن دقت شود.

  • چه شایستگی هایی در کارکنان قابل ایجاد نیست؟

  • به خصوصیاتی که در کارکنان قابل کسب و غیرقابل کسب در محیط کار است، اشاره می شود که باید به این موارد قبل از انتخاب کارمندان و همچنین در چیدمان آنها دقت کرد. این موارد متاثر از نوع کار و نوع سازمان می باشد.