درحال بارگذاری ...
 • پرسش شما

  سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

 • سلام؛ 1- ملاحظات مالیاتی مربوط به ثبت برند چیست؟
  2- شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته چگونه میتوانند از معافیتهای مربوطه بهره مند شوند؟

 • شرکت های معاف از مالیات باید چه اقداماتی انجام دهند؟

 • شرکت ها جهت بهره مندی از معافیت ها باید در زمان موعد مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک اقدام کنند. در غیر این صورت شرکت ها حتی اگر در مناطق آزاد نیز باشند، معاف از مالیات نمی شوند.

 • معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان به صورتی است؟

 • شرکت هایی که محصولات و خدمات آنها از مصداق دانش بنیان ازمنظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری محسوب می شوند می توانند طبق بخشنامه ها از معافیت های مالیاتی استفاده کنند.

 • الزمات معافیت های مالیاتی چیست؟

 • موارد تعریف شده جهت معافیت های مالیاتی بسیار متعدد است که می توان با مراجعه به قانون از آنها مطلع شد اما نکته حائز اهمیت این است که لازمه بهره مند شدن از آنها، رعایت بعضی موارد است که در ویدئو به آنها بصورت کلی و همچنین نکات مختصر دیگر در این باره اشاره می شود.

 • نحوه رسیدگی به دفاتر حسابداری در آخر سال مالی چگونه است؟

 • هر شرکتی که ثبت می شود باید طبق سال مالیی که در اساسنامه اش قید شده، مکلف است که قبل از شروع سال مالی جدید نسبت به دریافت دفاتر از اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند. نکاتی بیشتر در این باره و تکالیف و الزامات مربوط به آن را در ویدئو مشاهده کنید.