درحال بارگذاری ...

مالیات بر درآمد

همراهان ما در حوزه مالیات بر درآمد
مهدی غریب - مدرس امور مالیاتی
مهدی غریب
مدرس امور مالیاتی

آرمین علیزاده - مالی و مالیاتی
آرمین علیزاده
مالی و مالیاتی

مسعود شجریان - کارشناس مالی و مشاوره مالیاتی
مسعود شجریان
کارشناس مالی و مشاوره مالیاتی

مالیات بر درآمد (عملکرد)
مالیات بر درآمد نوعی مالیات است که توسط دولت بر افراد و اشخاص اعمال می‌شود و بسته به درآمد و عواید پرداخت‌کنندهٔ مالیات متغیر است.
عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد قابل مالیات‌گیری است. نرخ مالیات با افزایش درآمد قابل مالیات‌گیری زیاد می‌شود. نرخ‌های مالیات ممکن است بسته به نوع یا خصوصیات مالیات پردازنده متغیر باشد.

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • مالیات بر عملکرد برای چه شرکت هایی است؟

  • کلیه اشخاص حقوقی غیردولتی در قالب موسسه یا شرکت ملکف هستند مطابق قوانین مربوط به خود مثل داشتن اظهارنامه و دفتر کل و ... در موعد اقدامات لازم را انجام دهند.