درحال بارگذاری ...

مالیات بر حقوق

همراهان ما در حوزه مالیات بر حقوق
مهدی غریب - مدرس امور مالیاتی
مهدی غریب
مدرس امور مالیاتی

مسعود شجریان - کارشناس مالی و مشاوره مالیاتی
مسعود شجریان
کارشناس مالی و مشاوره مالیاتی

مالیات بر حقوق
کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند. میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال میشود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • پرداخت مالیات بر درآمد حقوق چگونه باید باشد؟

  • هر کارفرمایی نسبت به پرداخت حقوق به کارمندان خود اقدام میکند باید معافیت های قانونی مستخدم خود را درنظر داشته باشد و پس از آن نسبت به درآمد مشمول مالیاتی که مشخص شده است اقدام به کسر مالیات از حقوق فرد تا حداکثر یکماه اقدام کند و درغیر صورت مشمول جریمه می شود.

  • مالیات بر درآمد و حقوق به چه نحوی است؟

  • شرکت ها یک ماه پس از تخصیص حقوق، چه مشمول مالیات باشند چه نباشند باید نسبت به ارسال فهرست اشخاص اقدام کنند و اگر باید مالیاتی پرداخت شود، پرداخت کنند.