درحال بارگذاری ...

مالیات بر ارزش افزوده

همراهان ما در حوزه مالیات بر ارزش افزوده
مهدی غریب - مدرس امور مالیاتی
مهدی غریب
مدرس امور مالیاتی

محسن ناطقی پور - حسابداری و مالیات
محسن ناطقی پور
حسابداری و مالیات

مسعود شجریان - کارشناس مالی و مشاوره مالیاتی
مسعود شجریان
کارشناس مالی و مشاوره مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیم» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

  • این نوع مالیات از سال 1387 اجرایی شد و هنوز هم بصورت موقت است و دائم نشده است. مالیات بر ارزش افزوده، بر تمام کالا و خدمات، در مرزهای جغرافیایی این سرزمین دلالت دارد و 6درصد آن مالیات و 3درصد آن عوارض می باشد. این نوع مالیات بصورت فصلی اعمال می شود و 15 روز پس از پایان هر فصل فرصت ارسال دارد. برای این منظور بین خرید و فروش ها باید تهاتر صورت گیرد و سپس برای مقدار باقی مانده محاسبه می شود. مالیات ارزش افزوده طبق آخرین مرحله هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی می شود.

  • برای مالیات بر ارزش افزوده چگونه باید اقدام کرد؟

  • برخی اشخاص که مشمول این نوع مالیات می باشند باید ثبت نام کرده و بعد از ثبت نام این شرکت ها موظفند تا 15 روز پس از پایان هر فصل مالیات بر ارزش افزوده کالایی که مشمول را پرداخت کند.