درحال بارگذاری ...

نقل و انتقال ارزی

همراهان ما در حوزه نقل و انتقال ارزی
افشین خانی - مشاور بازرگانی بین الملل، خرید و سفارشات خارجی و نقل و انتقالات ارزی
افشین خانی
مشاور بازرگانی بین الملل، خرید و سفارشات خارجی و نقل و انتقالات ارزی

بهنام میبدی - ورود به بازارهای بین الملل
بهنام میبدی
ورود به بازارهای بین الملل

نقل و انتقال ارزی
چك ارزي:يكي ديگر از وسايل انتقال وجوه ارزي از كشوري به كشور ديگر است وقتي شخص مايل باشد مبلغ معيني را به ذينفع مستقيما و بدون دخالت واسطه پرداخت نمايد از چك ارزي استفاده مي كند معمولا در انتقالات تجاري نيز چك ارزي در حجم محدود و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار مي گيرد. بايد يادآور شد در زمان ارائه چك ارزي به بانك مقصد ( پرداخت كننده ) اين بانك فورا مبلغ مذكور در چك را به شخص ارائه دهنده چك پرداخت نمي كند به طوري كه اين بانك پس از طي مراحل مربوط به صدور اعلاميه به بانك صارد كننده چك و اطمينان از صحت برگ چك و مبلغ آن و پس از كسر كارمزد اقدام به واريز وجه چك به دارنده آن مي نمايد.
 حواله ارزي :حواله ارزي دستور پرداخت ارزي است كه يك بانك بنا به تقاضاي مشتري و پس از وصول وجه آن عهده يكي از بانكهاي خارج از كشور به اشكال مختلف از جمله كتبي ، تلگرافي ، تلكس و يا سوئيفتي اقدام به صدور و از آن بانك مي خواهد با مبلغي معيني ارز به ذينفع پرداخت كند.
الف) تلگرافي :حالت تلگراف كه بيشتر در مقاطع زماني گذشته متداول بود توسط شركت مخابراتي صورت مي گرفت اين روش نسبت به بقيه اشكال انتقال ارز از سرعت كمتري برخوردار بود.
ب ) تلكسی :انتقال ارز از طريق تلكس معمولا بين 2 بانك صورت مي گرفت از نظر سرعت نسبت به تلگراف بهتر ولي نسبت به سوئيفتي از سرعت پاييني برخوردار بود.
ج ) سوئيفتي ( swift )  :[1] سوئیفت در حقيقت يك شبكه بين بانكي جهاني است كه ( جامعه جهاني ارتباطات مالي و پولي بين بانكي  به عبارت ديگر سوئيفت يك شبكه مالي بين المللي بين بانكي است كه پيامهاي مالي را از طريق ابزارهاي الكترونيكي جا به جا مي كند به طوري كه اين روش از نقل و انتقال ارزي از همه اشكال نقل و انتقال ارز به صورت حواله ارزي هم سريعتر، دقيق تر و مطمئن تر مي باشد و از طرف ديگر در طول سال و در 24 ساعت شبانه روز بدون تعطيلي اقدام به ارائه خدمات مالي بين المللي بين بانكي هاي كشورهاي عضو اين شبكه مي نمايد. شايان ذكر است كه بگوييم سوئيفت فقط يك سخت افزار نيست بلكه يك فرآيند نرم افزاري است كه به طور منظم در سطح جهاني اقدام به ارائه خدمات مي نمايد. در حال حاضر 6500 عضو از خدمات مالي بين بانكي و جهاني سوئيفت در بيش از 178 كشور دنيا و با ارسال حدود 4 ميليون پيام در طول روز از اين شبكه استفاده مي كنند.

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند