درحال بارگذاری ...

مهدی روانشادنیا

مشاور در حوزه مسکن , انواع قراردادهای مشارکت وسرمایه گذاری در طرح های عمرانی BOT,PPP و ….

دکتر روانشادنیا، عضو هیئت علمی، دانشیار پایه ۱۰ و رئیس دانشکده مهندسی عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشند.

ایشان کارشناس خبره حوزه مشارکت وسرمایه گذاری املاک و پروژه های عمرانی و عضو هیآت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشند.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.