درحال بارگذاری ...

شهرام حلاج

مهندس شهرام حلاج دارای تخصص میان رشته ای با تاکید بر جنبه های کاربردی علوم و مهندسی، برای تولید محصولی با کیفیت و ارزان قیمت (یعنی دقیقا هدف و تعریف قانونی مناقصات) است.

وی پس از دانشگاه نیز (طی ۲۳ سال) مطالعات و تجربیات اجرایی، مقراتگذاری، حقوقی، قراردادی، تفسیری، مالی، بازرگانی، اجتماعی و سیاستی خود در بخشهای گوناگون از جمله کمیته های فنی بازرگانی و کمیسیونهای مناقصه را برای «تحلیل و حل مسایل مناقصات و معاملات بخش عمومی» به کار گرفته است

از مهمترین سوابق کاری وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-رییس اداره کل مهندسی (ساختمان و تاسیسات) برای طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی بانک

-مدیر پروژه تدوین نظام فنی و اجرایی شهرداری های کشور (شامل پنج زیر نظام: مشاوره، ساخت، تامین، بهره برداری و مدیریت طرح)

-مدیر عملیات و بازرسی شرکت صادرات محصولات صنعتی (آی. پی. ال)

-طراح دفتر فنی شرکتهای پدیده و فکور صنعت

شهرام حلاج مهمترین افتخارات کاری خود را این موارد می داند:

-از ارائه اطلاعات بی دقت و نامطمئن به مراجعان پرهیز می کند و حرمت و حقوق مراجعان را مهمتر از پول گرفتن از ایشان می داند.

-افتخار شاگردی و درک محضر استادان ارجمند، از جمله جنابان آقایان: محمد علی موحد، عبداله واعظ، مقصود فراستخواه، محمود سریع القلم، فرشاد مومنی، محسن رنانی، احمد میدری، ناصر فکوهی، فرزان سجودی، مسعود اولیا، سید محمدقاری سید فاطمی، محمد رضا تاجیک، مصطفی ملکیان، سید یحیی یثربی، علی صاحبی، مهدی حاجی اسماعیلی، داوود حسینی، مظفر نیک پور، عباس محسنی، عطاالله هاشمی، رضا ایکانی، یوهانس شاب، رولند گریس و نیز افتخار سالها همکاری با پژوهشگران شریف مرکز پژوهشهای مجلس مانند آقایان محمد خضری، میثم پیله فروش، علی چشمی، آریا زارعپور، ناصر یارمحمدیان، سیدمحمدرضا حسینی، احمد مرکز مالمیری، حسن وکیلیان، جعفر خیرخواهان و بسیاری دیگر

-۱۵سال همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس در پروژه ی تدوین، ترویج، اجرا و اصلاح قوانین و مقررات برگزاری مناقصات

-عضو هیات امنای «موسسه ی تحقیق و توسعه ی صنعت احداث و انرژی» به عنوان یکی از چند فعال خوشنام حرفه ی صنعت احداث

-مشاور امور تدارکات کالا و خدمات در بخش عمومی، اصول و فنون مناقصات و مزایدات و تضمین در معاملات دولتی

وی در زمینه های زیر به ارائه مشاوره می پردازد:

-فروش به دولت (بخش عمومی)

-تضمین در معاملات دولتی

-خرید کالا و خدمات از طریق مناقصات

-فروش کالا و خدمات از طریق مزایدات

-تدوین طرحها و لوایح قانونی و آیین نامه ها و بخشنامه ها

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.