درحال بارگذاری ...

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد (عملکرد)
مالیات بر درآمد نوعی مالیات است که توسط دولت بر افراد و اشخاص اعمال می‌شود و بسته به درآمد و عواید پرداخت‌کنندهٔ مالیات متغیر است.
عموماً مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد قابل مالیات‌گیری است. نرخ مالیات با افزایش درآمد قابل مالیات‌گیری زیاد می‌شود. نرخ‌های مالیات ممکن است بسته به نوع یا خصوصیات مالیات پردازنده متغیر باشد.

همراهان ما در حوزه مالیات بر درآمد

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • مالیات بر عملکرد برای چه شرکت هایی است؟

  • کلیه اشخاص حقوقی غیردولتی در قالب موسسه یا شرکت ملکف هستند مطابق قوانین مربوط به خود مثل داشتن اظهارنامه و دفتر کل و ... در موعد اقدامات لازم را انجام دهند.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.