درحال بارگذاری ...

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیم» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

  • برخی اشخاص که مشمول این نوع مالیات می باشند باید ثبت نام کرده و بعد از ثبت نام این شرکت ها موظفند تا 15 روز پس از پایان هر فصل مالیات بر ارزش افزوده کالایی که مشمول را پرداخت کند.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.