درحال بارگذاری ...

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی
کارنامه مالی یک سال کاری اشخاص حقیقی یا حقوقی که جهت محاسبه مالیات به اداره امور مالیاتی تسلیم می شود را اظهارنامه مالیاتی گویند
شیوه ی ارائه ی اظهارنامه به صورت خود اظهاری می باشد. مودیان می بایست با داشتن کد اقتصادی 16 رقمی اطلاعات خود را به صورت الکترونیکی از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد و اقدام به گرفتن اظهارنامه مالیاتی نمایند.
بنابراین، شخص با قید کردن میزان درآمد خود مالیات لازمه را پرداخت می نماید.لازم به ذکر است چنانچه در محاسبه سود و زیان اشتباه شده باشد با ارائه مدارک لازم به مدت یک ماه از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه جهت رفع اشتباهات زمان داده می شود.

همراهان ما در حوزه اظهارنامه مالیاتی

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • فرآیند ممیزی پرونده های مالیاتی چگونه است؟

  • شرکت ها چهار ماه پس از اتمام سال مالی موظف به حساب و کتاب و تکمیل اظهارنامه هستند و سازمان مالیاتی نیز مکلف است که ظرف مدت یکماه نسبت به بررسی پرونده ها اقدام کند. توضیح این فرآیند ممیزی را در این مشاهده فرمایید.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.