درحال بارگذاری ...

مدیریت بازاریابی

برنامه ریزی بازاریابی

داشتن برنامه بازاریابی جهت و دیدگاه ما را در خصوص مقوله بازاریابی و فروش مشخص میکند. برنامه بازاریابی شامل بخش های مختلفی است از جمله:
خلاصه اجرایی یا Executive Summary
فهرست عناوین
خلاصه ای از وضعیت معمول شرکت:  این بخش شامل تمام داده های مربوطه، متشکل از تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شرکت، فرصت ها و تهدیدها است.
ارزیابی متمرکز بر فرصت های بازار: این بخش، شامل یک بررسی از بخش های مختلف بازار هدف، مشتریان و ارزیابی نیازهای آنان، و چالش های رقابتی ای که شرکت ها و محصولات شان با ان ها مواجه می شوند، است.
اهداف مالی و بازاریابی: معمولاً اهداف مالی به عنوان اصلاح (یا ارتقای) درآمدهای اضافی عنوان می شوند و از آن انتظار می رود که در پایان هر دوره برنامه ریزی به دریافت سود منجر شوند. از مهم ترین اهداف بازاریابی یا Marketing Goals می توان به عنوان فروش یا توسعه سهم بازار (Market Share) یاد کرد.
خلاصه ای از استراتژی بازاریابی شرکت: این خلاصه، بازار هدف و چگونگی جایگاه یابی، خط تولید محصول، توزیع و قیمت گذاری را نشان می دهد. همچنین این استراتژی، تمام اقدامات ویژه ای را که منجر به کسب اهداف ذکر شده می شوند، در نظر خواهد گرفت. این گونه اقدامات، ممکن است متشکل از تجدید سازمان در قسمت نیروی فروش استفاده مشتری از تخفیف، برنامه جامع تبلیغاتی ملی، برنامه های مربوط به بازاریابی از طریق پست مستقیم و غیره باشد.
بودجه بازاریابی ماه به ماه
پیش بینی فروش ماه به ماه و درآمدها
برنامه برای نظارت و ارزیابی پیشرفت برنامه های عملیاتی و پایان دوره برنامه ریزی

همراهان ما در حوزه مدیریت بازاریابی

 • پرسش شما

  سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

 • طرح یا برنامه بازاریابی چیست؟

 • مارکتینگ پلن شامل دو دسته مطالعات است. یکی تحلیل های کلان بیزینسی است که شامل مدل PEST و ... می شود. داخل سازمان را از منظر های مختلف بررسی می کند و سپس در گام بعدی به تعیین اهداف و ماموریت و چشم انداز، بخش بندی بازار می پردازد. مرحله مهم بعدی آمیخته های بازاریابی بررسی میکند. و در آخر نیز برنامه عملیاتی است.
  توضحیات کامل تر در ویدئو قابل مشاهده است.

 • بازاریابی بدون استراتژی و بدون افراد متخصص چگونه است؟

 • در بازاریابی دو نگاه خرد و کلان داریم. استفاده از شبکه های اجتماعی تنها یک تاکتیک برای بازاریابی است که از دید خرد بررسی می شود و افراد غیرمتخصص نیز شاید بتوانند کار را پیش ببرند. اما در نگاه کلان که استراتژی را تعیین می شود و برای ما مهم است، بدون وجود افراد متخصص در زمینه مدیریت و بازاریابی و نداشتن استراتژی نمیتوان به بازدهی مناسبی رسید.

 • اقدامات مهمی که در بازاریابی باید انجام شود، چه هستند؟

 • تحقیقات بازار که برای شناختن مخاطب ها و نیازهایشان، تحلیل رقبا، پیش بینی فروش و ... مورد استفاده قرار می گیرد. سپس مدل درآمدی است که باید مدنظر قرار گیرد. تدوین استراتژی و ماموریت، چشم انداز، ارزش ها و مهمتر فلسفه وجودی برند مواردی بعدی هستند که باید به آنها توجه کرد. موارد بیشتر در ویدئو مشاهده کنید.

 • تعریف مارکتینگ پلن چیست؟

 • بطور کلی اجزای بازاریابی را می توان در اینکه چه چیزی، به چه کسی و در چه زمانی و مکانی ارائه می شود، خلاصه کرد. تعریف مارکتینگ پلن را با توضیح سه حوزه مهم در کسب و کار در این ویدئو ببینید.

 • موفقیت در بازاریابی چگونه قابل دستیابی است؟

 • یک مدیر یا تاجر موفق کسی است که هنگامی که به ناامیدی رسید، آن نقشه راه اصلی خود را گم نکرده و به خود انگیزه دهد. در بازاریابی نیز موفقیت کاملا به آمادگی ما و تطبیق پیدا کردن سریع نسبت به اتفاقات بازار بستگی دارد و لزوما طی کردن تمامی فرآیندهای بازاریابی به معنای موفقیت نیست. درضمن ایده آل گرایی که مانع شروع کار ما شود، می تواند مشکل زا باشد. از رویکردهای نوین برای موفقیت در بازاریابی دیدن رفتار مردم در اینستاگرام و استفاده از اطلاعات رایگان موجود در آن در این راستاست. ادامه توضحیات را در ویدئو ببینید

 • رویکردهای نوین بازاریابی چیست؟

 • رویکرد نوین بازاریابی حاکی از آن است که پنجاه درصد کار ما برنامه ریزی و پنجاه درصد دیگر آن شانس یا چگونگی مواجه با موقعیت های پیش بینی نشده که کنترلی روی آنها نداریم، است. انعطاف پذیری و آمادگی در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کند.

 • بهترین حالت بازاریابی چیه؟

 • بهترین و بالاترین حالتی که در بازاریابی ممکن است تبدیل شدن آن به یک رسانه است که در شرکت هایی همچون بنز یا اپل قابل مشاهده است. توضیح بیشتر در ویدئو بیان شده است.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.