درحال بارگذاری ...

مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان
مدیریت ارتباط با مشتری بر توانمندسازی سازمان به‌منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق ایجاد فرایندهای خودکار، یکپارچه و قابل‌اطمینان تمرکز داشته که به صورت‌های مختلف از طریق جمع‌آوری، پردازشی و تلفیق اطلاعات (از منابع گوناگون)، سعی بر پوشش این مهم دارد.
با این تعریف می‌توان گفت اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری (اصلی) شامل موارد زیر است:
افزایش رضایت مشتری و سازمان
افزایش منافع طرفین و ارتقای کارایی در ساختارهای بازاریابی
افزایش فروش
خدمات پشتیبانی
استفاده از فن‌آوری و منابع انسانی در راستای شناخت رفتار مای تجاری مشتریان
مشتری عامل حیات سازمان است پس به جذب و حفظ مشتریان می‌پردازیم
مشتری به دنبال منافع حاصل از خرید بوده و پیش از آن‌که از سازمان انتظار محصول را داشته باشد، انتظار ارزش‌افزوده را دارد. این امر، نقطه عطفی در رقابت سازمان‌ها است؛ بنابراین می‌توان گفت یکی دیگر از اهداف CRM، تأمین ارزش‌افزوده برای مشتری خواهد بود

همراهان ما در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

  • چقدر باید به مشتری حق انتخاب بدهیم؟

  • نحوه درست، دادن حق انتخاب به مشتری باید به گونه ای که اثربخش باشد و جهت جلوگیری از سردرگمی مشتری می توان امکان مقایسه و دیدن انتخابات مشتریان دیگر را فراهم کرد. توضیح این مطلب را با مثالی جالب در ویدئو ببینید.

  • چگونه مشتری را به کسب و کار خودمان وفادار کنیم؟

  • ایجاد تجربه مناسب و حس خوب در مشتریان از اصول ایجاد وفاداری در کسب و کارها است. توصیه هایی در این رابطه را با چندین مثال در این ویدئو ببینید.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.