درحال بارگذاری ...

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار: تحقیقات بازار به شناخت مشتریان بالقوه و بالفعل شما کمک میکند. همچنین تحقیقات بازار کمک میکند که رقبای خود را به صورت دقیق بشناسید.

در کل تحقیقات بازار کمک میکند که مزیت رقابتی خود را تعریف کنید.

روش های تحقیقات بازار

گروه های کانونی یا focus group ها

برگزاری نظرسنجی آنلاین

مصاحبه های شخصی تلفنی و یا حضوری

ارزیابی نتایج تحقیقات بازار

ارزیابی نتایج تحقیقات به دو صورت انجام میگیرد، اول اینکه همگرایی نظرها به همدیگر می تواند نشانی از درستی نتایج باشد و در ضمن پیاده سازی کار در اندازه کوچک می تواند ما را در تشخیص صحت نتایج کسب شده یاری کند.

مخاطبان هدف

مخاطبان هدف، پرسونا و یا شخصیتی مجازی است که ما برای مشتری کسب و کار خودمان ساخته ایم

مخاطب هدف: سن، جنسیت، علایق و عادات مشخصی دارد که تصمیم و نظر این فرد برای ما کاربرد راهبردی دارد.

سوالات مناسب برای تحقیقات بازار

نکته بسیار مهم در این بخش، پرسیدن سوالاتی است که جواب آن، بله یا خیر نیست و به اصطلاح سوالات پایان باز است. سوالاتی که مخاطب برای آن توضیح اضافه ارائه کند و شما را با ابعاد مختلف ذهن خودش آشنا کند.

همراهان ما در حوزه تحقیقات بازار

 • پرسش شما

  سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

 • انواع تحقیقات بازار چیست؟

 • در تحقیقات بازار بطور کل دو نوع روش کمی و کیفی وجود دارد. روش کمی با پخش پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات آماری از مخاطبین در موضوعات مختلف است. در این روش باید توجه داشت که ممکن است مخاطبین اطلاعات درستی از خود ارائه ندهند. در مقابل روش کیفی قرار دارد که شامل گروه های کانونی، مصاحبه و روش های دیگر باشد. در این روش ها نیز باید مدنظر داشت که ممکن بازم هم مخاطب تصویر غیرواقعی از خود نشان دهد. اما بهترین راهکار در این باره بررسی شرایط مخاطب در حین مصرف است. برای مشاهده توضیحات بیشتر ویدئو را تماشا کنید.

 • تحقیقات بازار چه موقع و در چه زمینه هایی انجام می‌شود؟

 • تحقیقات بازار روندی ادامه دار که مربوط به زمان خاصی نیست و فقط در هر مقطعی که بسته به نیاز ممکن سوالی که مطرح می شود تغییر کند. تحقیقات بازار معمولا در چهار حوزه، سنجش برند، سنجش بازار، سنجش مشتری ها، سنجش ایده یا یک محصول جدید انجام می شود. توضیحات مفصل تر درباره هر کدام را در ویدئو ببینید.

 • برای انجام تحقیقات بازار چه مسیری باید طی شود؟

 • اولین و یکی از مهمترین گام ها در این مسیر، طراحی پژوهش است. چرا که بدون طراحی داده ها و نتایج نمیتوانند اعتبار کافی را داشته باشند. در کار کمی باید از پرسشنامه هایی که دارای روایی و پایایی هستند، استفاده کرد. در روش کیفی اما الزاما ابزار پرسشنامه ای وجود ندارد و می توان از محتواهای شبکه های اجتماعی، ویدئو و مصاحبه استفاده کرد تا اطلاعات را صورت بندی کرد. توضیحات مفصل تر در این باره را از زبان آقای شفیع زاده بشنوید.

 • برای انجام تحقیقات بازار از چه روشی باید استفاده کرد؟

 • دو مسیر یا روش برای این کار وجود دارد که لزوما یکی بر دیگری برتری ندارد و هریک برای منظور خاصی بکار برده می شوند. در کار کیفی به دنبال یافتن، صورت بندی و اشباع نظریه ست، اما در کار کمی کشف حقیقت و تعمیم به جامعه آماری مدنظر است. از این رو می توان گفت که رسالت این دو روش متفاوت است باید دید برای صورت مسئله ما کدام روش بهتر است. ادامه پاسخ در ویدئو تماشا کنید.

 • اندازه نمونه در تحقیقات بازار چگونه تعیین می شود؟

 • نمونه گیری در تحقیقات بازار بسته به اینکه روش کمی باشد یا کیفی متفاوت است. در کار کیفی به مصاحبه با 20 تا 40 نفر که لزوما نیز تصادفی نیستند پرداخته می شود. اما در کار کمی باتوجه به میزان هزینه کرد و دسترسی به نمونه ها می توان از مدلهای مختلفی استفاده کرد. تعیین تعداد نمونه های هر پژوهش براساس فرمولی بسته به مقدار خطای موردنظر و حجم جامعه آماری انجام می شود. توضیحات تکمیلی در ویدئو قابل مشاهده است.

 • نتایج حاصل از تحقیقات بازار چگونه باید باشد؟

 • از آنجایی که اطلاعات در ابتدا خام هستند و برای تیم بازاریابی بطور مستقیم قابل استفاده نیستند، صورت بندی مناسب نتایج و گزارش های حاصل از تحقیقات بازار به گونه ای برای مخاطبان آن قابل استفاده باشد، از وظایف تیم تحقیقات بازار است. این نوع گزارش ها دارای قالب های خاصی هستند که به نوعی شبیه به تحقیقات علمی است. جزییات مفصل تر درباره این موضوع را در ویدئو ببینید.

 • تحلیل داده در تحقیقات بازار چگونه باید باشد؟

 • در بحث تحلیل کمی اطلاعات، در ابتدا آمار توصیفی داده های بدست آمده را توسط آزمون های آماری معناداری صورت مسئله و قابلیت اتکای فرضیات بررسی می شود تا مشخص شود که خطایی در نمونه گیری وجود نداشته است. و سپس می توان از این اطلاعات بدست آمده در پیش بینی ها استفاده کرد. و در تحلیل کیفی داده ها نیز با استفاده از روش گرندت تئوری، تحلیل واژه، عبارت، جمله و پاراگرافِ متن مصاحبه انجام شده، انجام می شود تا به یک نظریه ثابت رسید.

 • در تحقیقات بازاریابی از چه روشهایی استفاده می شود؟

 • در روش کیفی از آنجایی که کار هدفمند و مشخص و تعداد نیز کم است، از این رو دردسری کمتری دارد. اما در روش کمی که کار بصورت سنتی است و به آژانس های بازاریابی واگذار می شود دارای هزینه های بیشتری است، و بعضا ممکن است برخی استارتآپ ها خودشان اقدام به این کار بکنند. در این صورت باید به یک سری از اصول توجه داشت که مثلا نمونه ها در جامعه آماری بصورت مساوی بین مردان و زنان و گروه های سنی مختلف تقسیم بندی شده باشند. همچنین دراین مورد می توان از روش خوشه ای یا آنلاین استفاده استفاده کرد.

 • تحقیقات بازار چه کمکی به کارآفرینان می کند؟

 • فهمیدن اینکه آیا مشکلی که درصدد حل آن هستیم، واقعا مشکل است یا خیر، بسیار مهم است. تحقیقات بازار در گام اول به فهمیدن این موضوع کمک می کند و در گام بعدی هزینه ای که جامعه مخاطب انتخاب شده کسب و کار برای آن خدمت یا کالا می کنند را به ما می دهد. جزییات بیشتر را در ویدئو ببینید.

 • چرایی محاسبه اندازه بازار؟

 • اندازه سهم بازار و میزان رشد بازار در سال اول برای تصمیماتی که برای کسب و کار میگیریم بسیار مهم است. در راستای محاسبه این مقدار تخمین و کمک از گوگل می تواند راهگشا باشد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.