درحال بارگذاری ...

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار: تحقیقات بازار به شناخت مشتریان بالقوه و بالفعل شما کمک میکند. همچنین تحقیقات بازار کمک میکند که رقبای خود را به صورت دقیق بشناسید.

در کل تحقیقات بازار کمک میکند که مزیت رقابتی خود را تعریف کنید.

روش های تحقیقات بازار

گروه های کانونی یا focus group ها

برگزاری نظرسنجی آنلاین

مصاحبه های شخصی تلفنی و یا حضوری

ارزیابی نتایج تحقیقات بازار

ارزیابی نتایج تحقیقات به دو صورت انجام میگیرد، اول اینکه همگرایی نظرها به همدیگر می تواند نشانی از درستی نتایج باشد و در ضمن پیاده سازی کار در اندازه کوچک می تواند ما را در تشخیص صحت نتایج کسب شده یاری کند.

مخاطبان هدف

مخاطبان هدف، پرسونا و یا شخصیتی مجازی است که ما برای مشتری کسب و کار خودمان ساخته ایم

مخاطب هدف: سن، جنسیت، علایق و عادات مشخصی دارد که تصمیم و نظر این فرد برای ما کاربرد راهبردی دارد.

سوالات مناسب برای تحقیقات بازار

نکته بسیار مهم در این بخش، پرسیدن سوالاتی است که جواب آن، بله یا خیر نیست و به اصطلاح سوالات پایان باز است. سوالاتی که مخاطب برای آن توضیح اضافه ارائه کند و شما را با ابعاد مختلف ذهن خودش آشنا کند.

  • پرسش شما

    سوال خودتون رو به با جزئیات کامل مطرح کنید تا مشاوران برتر الوبیز به اونها جواب بدهند

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.

متاسفانه هیچ محتوای مرتبط وجود ندارد.