درحال بارگذاری ...

مالیات اشخاص حقیقی در کسب وکارهای مجازی

در این ویدئو، استاد مهدی غریب به توضیح نکات مهم مالیاتی برای فعالیت اشخاص حقیقی در فضای کسب و کار می پردازند.

فیلم