درحال بارگذاری ...

الوبیز در نگاه دیگران

الوبیز اولین پلتفرم مشاوره کسب و کار در ایران است، در زمان تهیه راهنمای کسب و کار از مشاورین عزیزمان خواستیم نظرشان را راجع به الوبیز و کاربرد آن در زمینه تخصصی خودشان را بگویند.

دکتر مرعشی-رئیس سابق سازمان مدیریت صنعتی

 

جناب خوشوقتی-مدیر منابع انسانی سینره

 

جناب راشدی-مدرس امور بازرگانی و گمرکی

 

دکتر فتوت-روانسنج صنعتی و سازمانی

 

سرکار خانم جعفری-مشاور منابع انسانی و اشتیاق شغلی

 

احسان رضاپور نیکرو-مدیرعامل هلدینگ تتا انرژی

 

عطا افتخاری-مشاور تامین مالی و ارزش گذاری

 

بیژن نصیری اعظم-مشاور مالکیت فکری

 

محسن ناطقی پور-مدیر مالی مرکز مطالعات بازرگانی

 

وحید فخر-کارشناس تامین مالی و ارزش گذاری